Portfolio

Activiteiten
Sinds de oprichting van Meles Meles SMD heeft mevrouw Lourense Das zich bezig gehouden met activiteiten op het terrein van onderwijs en bibliotheekwerk in zowel het basis-, voortgezet- als hoger onderwijs. Hieronder een samenvatting van de activiteiten:
 
Ontwikkeling en uitvoering van visie en beleid t.b.v. onderwijs en bibliotheek:
Ontwikkelen en opstellen van beleidsplannen voor scholen (Sondervick College, Stedelijk College Eindhoven e.a.); ontwikkelen van strategisch management modellen; coachen en trainen van personeel.
Onderzoek en rapportage naar effectiviteit en resultaten Tunaimi University College, Iringa, (Tanzania).
Literatuuronderzoek en deskresearch t.b.v. docenten en medewerkers onderwijsinstituut voor (post)academisch onderwijs.
Literatuuronderzoek, presentaties en artikelen over samenwerking onderwijs en openbare bibliotheek.
Beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning t.b.v. beroepsverenigingen (nationaal en internationaal): Beleidsmedewerker LWSVO en NVB.
 
Administratie, secretariaat en projectmanagement:
Het ontwikkelen van een systematiek voor de beschrijving van zorg- en welzijnsinstellingen in Zuid-Limburg in het kader van het samenstellen van een sociale atlas (Universiteit Maastricht).
Notuleren van vergaderen, modereren van sessies en dagvoorzitterschap.
Projectmanagement voor de organisatie van (meerdaagse) congressen, seminars en trainingsessies in binnen- en buitenland.
Projectmanagement in het kader van samenwerking onderwijs en bibliotheek.
 
Besturen, voorzitten en functioneel leiding geven:
Het actief deelnemen aan vergaderingen van beroepsverenigingen en functioneel leiding geven aan werkgroepen en commissies.
Voorzitter Regiogroep Limburg/Oost Brabant van de LWSVO
Director Europe en Vice President Association Operations IASL en Coördinator / President van Stichting ENSIL.
Het voorzitten en modereren van vergaderingen en sessies in binnen- en buitenland.

Training en advies:
Het ontwikkelen en geven van trainingen voor (vrijwillige) medewerkers en leraren in basis- en voortgezet onderwijs.
Coaching bibliotheekmedewerkers en mediathecarissen (Graaf Huyn College, Markland College, Stedelijk College Eindhoven e.a.)
Deelname aan expertmeetings van onderwijsorganisaties. (Kennisnet, Open Universiteit)
Ontwikkeling en uitvoeren van meerdaagse trainingen voor docenten en medewerkers van diverse scholengemeenschappen.
Geven van colleges aan studenten hoger onderwijs op het terrein van research technieken en informatievaardigheden.
Training bibliothecarissen Hoger Onderwijs Mechelen (Vlaanderen).
Coaching en training van bibliotheekpersoneel Tumaini University College Library, Iringa (Tanzania).
Trainer opleiding Mediacoach (GO-opleidingen).
 
Presentaties en publicaties:
Het houden van presentaties en lezingen tijdens conferenties en studiedagen in diverse (Europese) landen, waaronder China, Portugal, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Kroatië.
Het schrijven van artikelen en columns voor diverse vakbladen in binnen en buitenland.
Het bijhouden van een blog en een twitteraccount en het onderhouden van de Facebook page  ALIES : A Library in Every School
 
Productontwikkeling:
Het ontwikkelen van eigen visies en concepten met als eindresultaat twee nominaties voor innovatieprijzen (NOT Innovatieprijs 2009 en de MKB Limburg Innovatieprijs 2009); De NOT Innovatieprijs 2009 is toegekend aan FacTotem 2.0®, de innovatie gaat uit van de leefwereld van het kind en de wijze waarop zij (samen)werken en leren in een multimediale wereld.
 

Page updated November 2, 2016, 4.00 pm