Onderwijs & Bibliotheek

Lezen bevordert ...

Lezen bevorderen in de onderwijsbibliotheek

Goed kunnen lezen is belangrijk. Als je niet (goed) kunt lezen, heb je o.a. moeite met communicatie met de overheid en andere instanties. Lezen bevordert je zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Enkele cijfers

De onderwijsbibliothecaris vervult een belangrijke rol in leesbevordering en daarmee het bevorderen van de taalvaardigheid en het voorkomen van laaggeletterdheid. Hij biedt leerlingen een rijke collectie aantrekkelijke boeken aan, hij leest voor en promoot boeken en lezen, hij adviseert leerlingen over (nieuwe) boeken en biedt mogelijkheden om vrij te lezen in een aantrekkelijke omgeving.