Onderwijs & Bibliotheek

Media- en informatievaardigheden

What's in a name?

Bibliotheek, mediatheek, studielandschap, open leer centrum ...

De afgelopen decennia zijn er talloze namen bedacht voor een omgeving waar informatie, literatuur en media worden verzameld en toegankelijk gemaakt.
Fysiek, online en virtueel: alles kan en mag.

De term Bibliotheek wordt vaak geassocieerd met een suffe stoffige ruimte met boeken. Een plek die niet meer past in de huidige snelle wereld van (online) media en 24/7 communicatie.
In het onderwijs passen bibliotheken juist wonderwel. Er is behoefte aan het leren omgaan met media en informatie.
En media- en informatievaardigheden zijn belangrijker dan ooit. Zij maken deel uit van digitale vaardigheden dat vanaf 2020 structureel in het curriculum moet worden ingebed. De onderwijsbibliothecaris en de leraar hebben samen een belangrijke rol in het aanleren van digitale vaardigheden in het algemeen en media- en informatievaardigheden in het bijzonder.

De onderwijsbibliotheek is de functie waarbinnen dit gestructureerd en professioneel kan plaatsvinden. Kortom, de onderwijsbibliotheek is springlevend en een onmisbare functie in het hedendaagse onderwijs.

Wilt u meer weten over de functie van een een professionale bibliothecaris en bibliotheek in uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op.