Onderwijs & Bibliotheek

Onderwijsbibliotheken bevorderen de prestaties van leerlingen

Een professionele onderwijsbibliotheek is een informatie-, leer en kenniscentrum voor alle betrokkenen in het onderwijs, waarbij het principe van een leven-lang-leren (life-long-learning) tevens inhoudt dat iedereen een lerende is, dus ook de manager, de leraar, de onderwijsassistent, de ouder en de bibliothecaris.
Talloze onderzoeken tonen het aan: de mediatheek levert een positieve bijdrage aan de leerprestaties van leerlingen. Het motto hierbij is 'geen bibliotheek in het onderwijs, maar onderwijs in de bibliotheek'. Meer weten?

Hieronder vindt u de belangrijkste onderzoeken op een rijtje:
School Libraries work, de 2016 editie! : een geüpdatet overzicht met veel informatie over en uit researchrapporten uit de VS, uitgave: Scholastic Library Publishing, november 2015.
Impact of School Libraries on Student Achievement, door Michele Lonsdale, Australian School Library Association, 2003.
The impact of Michigan School Librarians on Academic Achievement: Kids who have Libraries succeed, door Marcia J. Rodney, Keith Curry Lance en Christine Hamilton-Pennell, Library of Michigan, 2003.
School libraries making a difference, een praktisch document om de eigen schoolmediatheek te promoten, een uitgave van o.a. CILIP en SLA, 2001. Wilt u in contact komen met collega-mediathecarissen in het voortgezet onderwijs, neem dan contact op met de BMO, Beroepsvereniging van Onderwijsmediathecarissen.
Voor internationale contacten en informatie over het schoolmediatheekwerk kunt u terecht bij Stichting ENSIL (European Network for School Libraries and Information Literacy) en de International Association of School Librarianship. De site van IASL is de grootste op het terrein van het onderwijsbibliotheekwerk met meer dan 800 pagina’s informatie. Jaarlijks organiseert de IASL een conferentie.